Glass engraving

Noo soo dir fariintaada:

HADDII SU'AAL
HADDII SU'AAL